אַרְבָּעִים 'arba`im "forty" Amos 2:10 and 5:25 in both cases in reference to the wilderness experience of Exodus.