עֲשָׂרָה `asara "ten, one tenth" in Amos only at 5:3 & 6:9.