עַיִן `ayin "eye" often as in Am 9:3, (cf. 9:4, 8) of "sight".