גדל gdl "grow, be, become big or great [qal], make big [hiphil]" opposite of קתן cf. Am 8:5.