גִּבְעָה gib`ah "hill" in Amos (as often) in parallel with הַר "hill" (9:13).