גְּבוּל gebul "border, territory" in Amos 1:13 & 6:2.