גָּדוֹל gadol "big" as with the English word this is a very common, and imprecise description!