הֲמוֹן hamon "hubbub, noise, crowd"  in Am 5:23 used in an uncomplimentary way of Israel's worship songs.