חרב chrb "lay waste, ruin, kill". In Am 7:9 of buildings "ruined".