חרשׁ chrsh "plow, engrave" etc. in Amos twice, both times of "plowing" 6:12 and 9:13.