כִימָה kima "Pleiades" a constellation of stars, most likely the Pleiades, as in Am 5:8.