כול kwl "sustain, support, endure" in Amos only at 7:10, of the "land" being unable to endure Amos' words (according to Amaziah).