מַחֲנֶה machaneh "camp" usually of a military encampment, as in Amos 4:10.