מטר mTr niphal "to rain"; hiphil "to send rain, to rain". In Amos only in 4:7, three times as hiphil and once as niphal.