נטשׁ ntsh "leave, let go or abandon" in Amos 5:2 as niphal passive "be forsaken".