שַׁחַר shachar "dawn" as in Am 4:13. The language of this line may carry echoes of myth.