שֶׁקֶל shekel "Shekel" (a measure of weight or value, as coinage) in Amos only at 8:5 of the "price" of grain.