תְּחִלָּה techillah  "beginning" in Amos of the "beginning" of the growth period 7:1, cf. Ruth 1:22 "the beginning of the barley harvest".