יִשְׂחָק Isaac this name is spelled in an unusual way in Amos (see notes).