יַיִן yayin "wine". In Amos 2:8, 12; 5:11; 6:6; 9:14 (another verbal link between 5:11 and 9:14).