מִזְרָח mizrach (from זרח "rise") "place of rising, east" sometimes with שׁמש "sun" sometimes as in Am 8:12 alone simply as "the east".