זֶה zeh pl. זֹאת z'ot "this, that" feminine demonstrative adjective. In Amos at: 2:11; 3:1; 4:1,12; 5:1, 18; 7:3, 6; 8:4, 8; 9:12.